Themes speed test results for author: KEROLiUKAS

# Theme Title Version Author Post page/Desktop
1. Aurelia 0.2 KEROLiUKAS 95
Random Tests
THATgolf Theme screenshot

THATgolf Theme

by: THATWordpress

16795
0%
Local Business screenshot

Local Business

by: InkThemes.com

65488
100%
WP ParaStrap screenshot

WP ParaStrap

by: ZGani

3487
40%