Themes speed test results for author: athemes

# Theme Title Version Author Post page/Desktop
1. Alizee 1.04 athemes 81
2. aReview 1.01 athemes 90
3. Fashionistas 1.3 athemes 89
4. Hiero 1.5 athemes 89
5. Katori 1.01 athemes 88
6. Moesia 1.24 athemes 90
7. Quill 1.04 athemes 82
8. Solon 1.04 athemes 90
9. SweetHeat 1.03 athemes 89
Random Tests
Modern-Blue screenshot

Modern-Blue

by: Nightgunner5

24926
0%
Zeta Zip screenshot

Zeta Zip

by: zetacleardesigns

47091
0%
Romangie screenshot

Romangie

by: tobscore

8746
96%