Themes speed test results for author: athemes

# Theme Title Version Author Post page/Desktop
1. Alizee 1.04 athemes 81
2. aReview 1.01 athemes 90
3. Fashionistas 1.3 athemes 89
4. Hiero 1.5 athemes 89
5. Katori 1.01 athemes 88
6. Moesia 1.24 athemes 90
7. Quill 1.04 athemes 82
8. Solon 1.04 athemes 90
9. SweetHeat 1.03 athemes 89
Random Tests
No screenshot

Unknown Theme

by: @unknown

0
0%
Celebrate screenshot

Celebrate

by: hwijaya

39443
95%
Business Mind screenshot

Business Mind

by: alexitsios

9160
40%