Themes speed test results by Theme Author - Page:44

# Theme Title Version Author Post page/Desktop
2151. fGymm 1.3.7 tishonator 90
2152. Asteria Lite 0.8 tislam100 75
2153. Theron Lite 2.0 tislam100 89
2154. Triton Lite 1.3 tislam100 90
2155. Zenon Lite 1.9 tislam100 90
2156. Scylla lite 1.8.3 tislam100 90
2157. Epione 1.3 tislam100 88
2158. Amphion Lite 1.8 tislam100 88
2159. Coeur 2.0.6 titouanc 91
2160. Romangie 1.1.1 tobscore 86
2161. Mantel Lite 1.1 tokokoo 90
2162. Tiny Forge 1.5.9 TomasM 90
2163. RoundTable 1.0.2 TomasM 89
2164. HappenStance 1.1.0 tomastoman 90
2165. LeatherDiary 1.3.4 tomastoman 89
2166. RestImpo 1.4.3 tomastoman 91
2167. BrickYard 1.2.4 tomastoman 91
2168. PaperCuts 1.2.3 tomastoman 91
2169. HighTide 1.2.3 tomastoman 91
2170. SongWriter 1.0.5 tomastoman 91
2171. ForeverWood 1.1.0 tomastoman 90
2172. MaidenHair 1.1.5 tomastoman 91
2173. SeaSun 1.1.6 tomastoman 91
2174. GalaNight 1.1.0 tomastoman 89
2175. PhotoStory 1.1.6 tomastoman 91
2176. NatureSpace 1.1.2 tomastoman 90
2177. MeadowHill 1.2.1 tomastoman 91
2178. MineZine 1.2.8 tomastoman 91
2179. LiveRide 1.0.7 tomastoman 89
2180. MaryAnne 1.1.5 tomastoman 89
2181. DaisyChain 1.1.0 tomastoman 86
2182. TimeTurner 1.0.15 tomastoman 86
2183. MidnightCity 1.3.3 tomastoman 91
2184. BrightNews 1.3.2 tomastoman 91
2185. StairWay 1.2.2 tomastoman 91
2186. VisitPress 1.0.11 tomastoman 90
2187. Typo-o-graphy 4.2.2 tommek 90
2188. Orange 4.0.0 tommek 91
2189. MT dark 3.2.2 tommek 87
2190. Matisse 2.0.1 tommek 91
2191. Rembrandt 2.0.2 tommek 91
2192. Sketchbook 1.0.4 tommek 88
2193. Screens 1.0.2 tommek 90
2194. Pixiv Custom 2.1.5 tommy351 84
2195. Corner 1.0.9 tommy351 90
2196. Exciter 1.31 tomstardust 93
2197. Edu Blue 1.1.0 tradesouthwest@gmail.com 87
2198. SqueezeMe 1.8 tradesouthwest@gmail.com 95
2199. Side Out 0.7 tradesouthwest@gmail.com 92
2200. OnTheSide 1.5.6 tradesouthwest@gmail.com 91
Random Tests
Under the Influence screenshot

Under the Influence

by: rpgamer2003

43681
0%
Simvance screenshot

Simvance

by: SandipS

12377
100%
Nuntius screenshot

Nuntius

by: automattic

25371
0%